problémy dětí

Potíže dětí zrcadlí problémy rodičů

Máte doma dítě, které se od vás nehne na krok? Je úzkostné nebo hyperaktivní? Snažíte se mu pomoci a chování dítěte se nezlepšuje? Možná v tomto článku naleznete odpověď.

Rodiče se nejdříve snaží některé problémy zvládnout výchovou. Pokud problémy dětí přetrvávají, tak hledají rodiče pomoc u lékaře, psychologa atd. Bohužel se vyskytují často případy, že ani tato pomoc nepomáhá.

tom a luk

Otec i matka žijí podle zkušeností, schopností a převzatých zvyklostí ze svých původních rodin. Oba společně vytvářejí určitý energetický systém. Když se rodičům narodí dítě, převezme jejich genetické programy a dispozice a v energetickém systému rodičů doplní energii, která tam chyběla. To, co bylo v rodinném systému potlačeno a skryto v podvědomí, vynese dítě na povrch. Může se to projevit jako zdravotní nebo emocionální problémy dítěte.

Dítě zapadá do rodiny jako dílek puzzle do skládačky. Pokud léčíme dítě nebo s ním nějakým způsobem pracujeme, je to jako bychom měnili tvar jednoho dílku puzzle. Je jasné, že změněný dílek nebude zapadat do původní skládačky. Dítě, ale nemůže a nechce ztratit svou rodinu. Takže se nemůže změnit natolik, aby jeho problém byl odstraněn. Někdy se stává, že se dítě vyléčí, ale tlak rodiny a okolí ho opět dostane do původního stavu a potíže se objeví znovu.

rodiče a děti

V takovém  případě může pomoci dětem zharmonizování energie rodiny. Tj. odstranit problémy rodičů ať už jsou vzájemné nebo se týkají jednotlivě otce nebo matky.

A jak na sobě pracovat?

Jednou z možností je odstranit své negativní emocionální bloky a zátěže z minulosti. Metodou kineziologie One Brain  lze nalézt příčiny současné nerovnováhy energie a stresu. Přeprogramováním negativní zkušenosti z minulosti a uvolněním zablokované energie v těle se pozitivně změní chování člověka v současnosti. Celá rodina podvědomě reaguje na tyto změny. Děti se mohou uvolnit a nemusí už déle vlastnit své problémy. Všichni členové rodiny se mohou osvobodit z těchto neviditelných energetických pout a mohou se chovat přirozeněji a být spokojenější.

Zde je příklad 6-ti letého dítěte odmítajícího chodit pravidelně na záchod:

Pomocí metody kineziologie One Brain jsem vytestovala, že problém vznikl v období, kdy dítě mělo 4 roky. Jeho matka zjistila, že otec má milenku. Cítila velkou zradu a také pocit viny z této  situace. Neměla sílu ani finanční prostředky, aby se s manželem rozvedla. Stále žije s otcem ve společné domácnosti. Doma je mezi rodiči dusno. Otec se synovi nevěnuje a většinu času tráví u počítače. Syn podvědomě cítí otcův odmítavý postoj k matce a dlouhodobé napětí v rodině se projevilo několikadenním zadržováním stolice.

Bachova esence pomohla matce najít sílu zvládat své úkoly a situaci v rodině. Dlouhodobé napětí a nedostatečná komunikace mezi rodiči se u matky projevila zablokováním energie v oblasti krku, která byla jednoduchou korekcí napravena. Uvolněním matčina stresu a zharmonizováním jejích energií se mohl uvolnit i syn. Získal více sebejistoty a od toho dne byl ochoten chodit pravidelně na záchod.

Pokud chcete pomoci svým dětem, pomozte nejdříve sobě zbavit se stresů a napětí. Ocení to nejen vaši potomci, ale i vaše okolí. Kurzy kineziologie One Brain vám umožní podívat se hlouběji do svého podvědomí a odstranit omezující bloky a stresy. Naučíte se základy práce s metodou One Brain tak, abyste mohli pomáhat sobě a blízkým  lépe zvládat náročné životní situace a žít šťastnější  a spokojenější život.