Historie kineziologie

Historie Systému tři v jednom® (Three in One Concepts®) kineziologie One Brain

Základy aplikované kineziologie položil v roce 1964 americký chiropraktik dr. George Goodheart, který začal používat testování svalů k vyhodnocování své léčby. Jeho koncepci později rozpracoval dr. John Thie a vyvinul metodu Touch for Health (Dotyk pro zdraví).

V dalším vývoji této metody se specifikovalo několik odvětví specializované kineziologie.

Jedním z nich je Systém tři v jednom® (Three in One concepts®). Je to životní filosofie, která vede k jednotě těla, mysli a ducha. Systém využívá soubor nástrojů kineziologie One Brain® k harmonizaci proudění energie v těle a uvolnění psychického stresu. 

Systém tři v jednom® vyvinuli v roce 1986 tři američané – Gordon Stokes, Daniel Whiteside a Candace Callawaye. Je to systém, který pomáhá lidem identifikovat stres a uvolnit ho. Jedná se o stres, který jim brání žít život takový, po jakém jejich srdce touží.

Systém tři v jednom® je neustále rozpracováván a dále vyvíjen. Nové poznatky jsou prezentovány formou nadstavbových kurzů. V roce 1991 byl tomuto systému udělen patent Spojených států amerických.

Z Californie v USA přivezla do Čech Systém tři v jednom® lektorka Carol Ann Hontz.

V Čechách a na Slovensku se vžil pod názvem kineziologie One Brain®. Je to jediná kineziologie, která se zde oficiálně vyučuje od roku 1994 certifikovanými lektory.

Systém tři v jednom®   se vyučuje v Evropě ( Česká a Slovenská republika, Polsko, Rakousko, Německo, Francie, Holandsko, Anglie, Norsko, Rusko, Maďarsko), v USA, Kanadě, Brazílii a v Japonsku.

Tvůrci metody

GORDON STOKES – (1929 – 2006)

Byl spoluzakladatelem Mezinárodní asociace specializovaných kinezilogů Touch for Health ( Dotyk pro zdraví), jehož byl 12 let tréningovým ředitelem. V té době se proslavil nesmírnými znalostmi a velice jemným testováním svalů. Jeho přínos do systému 3in1 je velmi rozsáhlý. Také systém One Brain ( jednotný mozek), to znamená spolupráce pravé a levé hemisféry a rovněž předního a zadního mozku pochází od něj. Ve své práci využíval genetiku chování, psychodrama, hru na postavy. S Danielem se seznámil v roce 1963 po ukončení studia genetiky chování, které studoval u jeho rodičů. Od té doby jsou spoluautory všech materiálů Three in One Concepts.

Gordon Stokes

DANIEL WHITESIDE – (1933 – 2013)

Přinesl do systému znalosti o strukturách/ funkcích. Jeho rodiče Robert a Elizabeth byli průkopníky genetiky chování, metody, která by měla pomoci pochopit instinktivní chování lidí. Daniel rozvíjel dále jejich práci směrem ke strukturám/funkcím. Vytvořil mezinárodně uznávaný systém v oblasti vrozených vzorců chování ( našich silných stránek, talentů a schopností). Jejich poznáním lépe pochopíme sami sebe a jsme schopni potom lépe komunikovat se sebou i s okolím a utvářet život, jaký si přejeme. Vystupoval v řadě rozhlasových a televizních rozhovorů, učinkoval na video a filmových seriálech o výuce One Brain. Spolu s otcem napsal bestseler o genetice chování – Jak nad sebou zvítězit. Během třicetileté práce s Gordonem nerozlučně sloučili genetiku chování a psychologii. Výsledkem je řada programů.

S Gordonem se podílí na autorství všech materiálů pro One Brain.

Po smrti Gordona pokračoval v jejich práci a představoval podstatu jejich spolupráce ve svých kurzech. Úzce spoloupracoval se stávající prezidentkou Three in One Systems Anastazyí Wada v Burbanku v Kalifornii.

Daniel Whiteside

CANDACE CALLAWAY (1949 – 2005)

Byla spolupracovnicí Daniela i Gordona. Zemřela rovněž v roce 2006. Nabídla se, že vytvoří první audio nahrávku Danielova tréningu. Byla systémem tak nadšená , že se rozhodla pro systém pracovat, ačkoliv ze začátku nemohla být placena.

Důvěra Daniela i Gordona byla oprávněná. Candace se ukázala jako naprosto brilantní a bystrý spolupracovník ve všech oblastech. Spolu s Danielem dělala většinu základního výzkumu, který dělá systém tak jedinečný.

Také Barometr chování – jeden ze základních nástrojů celého systému vznikl na základě spolupráce všech třech tvůrců.

Mnoho let pracovala v ústředí společnosti v Burbanku v Kalifornii.

Candance Calaway

  Současná prezidentka Three in One Concept

Anastazya Tomoko Wada

Anastazya Wada