Princip metody

Kineziologie One Brain®

Kineziologie One Brain je jemná a bezpečná metoda pomáhající lidem zbavit se stresu, negativních emocí a nefunkčních modelů chování. Název metody One Brain (Jednotný mozek) je odvozen od ideální funkce mozku, kdy pravá i levá mozková hemisféra dokonale spolupracují. Nesprávná komunikace mezi pravou a levou mozkovou hemisférou je ve většině případů vyvolána emocionálním traumatem nebo stresem. Neurologická reakce na strach, bolest nebo strach z bolesti nabývá formy neurologické blokády.

Blokády v mozku

Vzniklé blokády nám umožňují pouze reagovat, nikoliv logicky myslet. Jsou-li přední mozek a pravá mozková hemisféra odpojeny, nebo-li zablokovány, zmocňuje se nás pocit bezmocnosti, ztratí se tvůrčí logika a nejsme schopni správně jednat. Opakujeme stále stejné, staré, destruktivní a neproduktivní reakce.

Negativní zážitek způsobí zablokování energetického proudění na mozkové úrovni a následně i v příslušné části těla. Výsledkem může být celá řada duševních i fyzických těžkostí, např. alergie, bolesti hlavy a zad, obezita, různé typy závislostí, fóbie a především poruchy učení – např. DYSLEXIE.

neurony

Poruchy učení, ADHD jsou popsány jako poruchy učení (psaní, čtení, pravopisu, atd.), hyperaktivita, poruchy koordinace respektive nedostatek spolupráce levé a pravé mozkové hemisféry. Poruchy učení jsou způsobeny nesprávnou komunikací  mezi pravou a  levou mozkovou hemisférou a obvykle také mezi přední a zadní částí mozku. Ve většině případů je vyvolána emocionálním traumatem nebo stresem, které jsou tak intenzivní, že následkem strachu, bolesti, případně strachu z bolesti si jedinec v mozku naprogramuje u některých svých schopností „bílé skvrny“. Od  traumatizujícího  okamžiku pak po celý život existenci těchto schopností popírá.

Pomocí kineziologie One Brain můžeme velice snadno určit příčinu stresu a jeho emotivní dosah. Odstranit strach nebo bolest ze vzpomínky na danou situaci a navodit normální, účinný energetický tok v těle a mozku, který vede k jasnějšímu myšlení, chápání a komunikaci. Zlepšuje se schopnost číst, psát, počítat, koordinace pohybů a další schopnosti a dovednosti zlepšující proces učení.

Svalový test

Kineziologie je nauka o svalech. Kineziologický svalový test nám umožní, abychom se dopracovali k potřebným informacím a k odpovídající korekci, prostřednictvím níž můžeme energetickou blokádu jemně, rychle a účinně odstranit. Během svalového testu, tlačí facilitátor jemně na mírně předpaženou ruku klienta. Takto snadno získáme všechny potřebné informace k odblokování. Vztah „mozek – sval“ je totiž obousměrný a vhodnými korekcemi můžeme zpětně ovlivňovat mozek.

Mapa pocitů a emocí

Barometr chování® je jedinečná mapa pocitů a emocí, která pomáhá klientovi zorientovat se ve svých pocitech. Facilitátor zjišťuje svalovým testem, jak se klient ve vztahu k danému problému cítí a jak by se chtěl cítit na vědomé úrovni, podvědomé úrovni a na úrovni těla. Barometr chování je důležitou součásti procesu uvolňování negativních emocí a hledání nových voleb klienta a nových úhlů pohledu.

Odstranění energetických blokád

Člověk, respektive buněčná paměť lidského těla, eviduje všechny informace o každé energetické blokádě. Facilitátor, případně ten, kdo využívá kineziologii – One Brain, pomáhá klientovi odstranit příslušnou blokádu vhodnou korekcí a uvolnit negativní emoce v souvislosti se stresujícími nebo traumatickými prožitky. Samotné korekce metody One brain se skládají z mimořádně jednoduchých časově nenáročných pohybů, dotyků, případně i světelného působení. Jsou natolik prosté, až je pro člověka, zvyklého na složité lékařské přístroje neuvěřitelné, jaký výsledek lze docílit tak nepatrným zásahem.

Využití svého potenciálu a uvolnění pout minulosti

Zharmonizováním energií v těle a uvolněním negativních emocí může klient využít celý svůj mozkový potenciál i tehdy, dostane-li se do podobné stresové situace. Fungující mozek mu umožní a chovat se jinak než byl zvyklý doposud. Není už ovládán nefunkčními a často sebedestrukčními modely chování získanými z dětství a je schopen zareagovat adekvátně k dané situaci. Třeba s větší sebejistotou a klidem. Záleží už jen na ochotě klienta hledat nové možnosti řešení svých problémů. Pokud člověka neblokují omezující systémy přesvědčení a stresy, tak může lépe komunikovat a zlepšit své vztahy, mít více odvahy, chuti do života a být zdravější.

„Osvobozujeme-li své stresy, zlepšujeme genetický kód svůj a genetický kód svých potomků. To jest, likvidujeme spolu s tím i ty nemoci, které ještě nevznikly, ale už se začaly rýsovat na našem horizontu. Taková je skutečná preventivní medicína.“

                                                                                                                                        Luule Viilma – V souznění se sebou