Informace ke kurzům kineziologie One Brain v Brně

ikona reference Co se na kurzech kineziologie naučíte?

Již na prvních dvou kurzech metody kineziologie ONE BRAIN se naučíte techniky, které můžete využít k tomu, abyste pomohli při problémech s učením (čtení, psaní, počítání, soustředění), hyperaktivitou, strachem, problémech v mezilidských vztazích atd. V průběhu dalších kurzů budete pracovat na svých psychických a fyzických problémech, které vznikly v důsledku silných negativních emocionálních zážitků. Budete mít možnost objevovat svůj skrytý potenciál a odstraňovat bloky bránící dosahování vašich cílů.

Kurzy jsou praktické, takže se všechny nové informace a postupy ihned procvičují.

Díky skupinové energii dochází při odblokováních na kurzech k větším pozitivním změnám než při individuálních odblokováních. Kurzisté tak snadněji přebírají zodpovědnost za pozitivní změnu.

ikona reference Pro koho jsou kurzy vhodné?

Kurzy metody One Brain – kineziologie (Three In One Concepts) jsou vhodné především pro ty, kteří chtějí na sobě intenzivněji pracovat a nebojí se nových informací. Budete pak schopni pomoci svým blízkým odstranit jejich strachy a emocionální bloky.

ikona reference Časový plán kurzů

První kurz začíná v 9 hod. a končí v 18 hod. v sobotu i v neděli. Vícedenní kurzy začínají vždy první den ve 13 hod a končí v 19 hod. a další dny začínají v 8:30 a končí v 18 hod. Poslední den končí kurzy mezi 16 a 17 hod.

ikona reference Kolik je kurzů?

Základních kurzů je celkem 13 a jsou doplněny jednodenními minikurzy. Dále čtyři specializované kurzy a dva instruktorské. Kineziologické odblokování zvládnete již po druhém kurzu. Součástí každého kurzu jsou podrobná skripta obsahující cca 100 stránek. Absolvováním kurzu pro facilitátory (13. kurz) dostanete oprávnění k otevření kineziologické poradny.

ikona reference Certifikáty

Po absolvování kurzu kineziologie One Brain obdržíte mezinárodně platné osvědčení vydávané Mezinárodní asociací kineziologů Three in One Concepts v USA a index, kde se zapisují absolvované kurzy. Na základě osvědčení a indexu můžete pokračovat v absolvování kurzů kdekoliv na světě.

ikona reference Vzdělání facilitátorů

Facilitátor metody One Brain absolvoval 13 základních kurzů a řadu různých jednodenních minikurzů. Prošel všemi odblokováními, dobře zná metodu a má dostatek informací k tomu, aby mohl pracovat s klienty ve své poradně.

Je uveden na stránkách www.amikus.cz a www.3in1concept.net.

ikona reference Vzdělání lektorů

Každý lektor absolvoval 13 základních, 4 nádstavbové kurzy a kurzy pro instruktory. Pravidelně chodí na setkání instruktorů nazvaných UP-Date bez nichž nemůže dále vyučovat. Povolení učit je vždy na časově omezenou dobu. 

Na stránkách www.amikus.cz a www.3in1concept.net naleznete seznam dalších updatovaných lektorů splňujících podmínky pro vyučování.

ikona reference Slevy

Sleva pro opakující studenty je 50 %. V ceně kurzů jsou skripta, pomůcky, mezinárodně platné osvědčení a index pro zápis absolvovaných kurzů.

Od 3. kurzu mají přímí rodinní příslušníci nárok na slevu 50 % z ceny kurzu (manžel/-ka, děti, sourozenci, kteří nemají založenou vlastní rodinu a žijí ve společné domácnosti).

ikona reference Lektoři

1 – 10. kurz vyučuje Lada Říhová

11. – 13. kurz vyučuje Zuzana Fečková ze Slovenska a Anastazya Toko Wada z USA

ikona reference Seznam kurzů

 ikona reference Jak se přihlásit na kurz?

Přihlásit se můžete na emailu: la.rihova@seznam.cz