Zásady se zpracováním osobních údajů

Obsah a účel dokumentu

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých klienty a zájemci o moje služby a produkty. 

Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno. 

Vážím si Vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje poskytujete, a osobní údaje opečovávám podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstupuje v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostanete přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme. 

Správce osobních údajů

Lada Říhová, IČ: 67316841 se sídlem v Brně 62300, ul. Prokofjevova 3, IČ: 67316841, zapsaná u Živnostenského úřadu města Brna pod spisovou značkou MMB/0102634/2017

a

společnost Lakinela, s.r.o., IČO: 6712401, DIČ: CZ6712401, se sídlem v Brně 62300, ul. Prokofjevova 3, Společnost je zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 103860, (dále jen „Společní správci“ nebo jednoduše „správce“).

Lada Říhová je zakladatelkou a jedinou jednatelkou společnosti Lakinela, s.r.o. Osobní údaje subjektů budeme mezi sebou sdílet tak, abych vám mohla nabídnout ty nejlepší služby, péči a komunikaci. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Provozuji webovou stránku: www.kineziologie-brno.websnadno.cz a kineziologiebrnokurzy.cz.

Kontaktní email:  la.rihova@seznam.cz.  

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Osobní údaje, které shromažďuji

Jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ (jen pokud objednáváte jako podnikatel), e-mail, informace týkající se rezervací a absolvování kurzů, koupených produktech a službách, fotografie z mých seminářů a případných dalších živých akcí, kterých jste se zúčastnili, videozáznamy z těchto akcí.

Způsoby poskytování osobních údajů

Zpracovávám osobní údaje, které mi sami poskytnete buď osobně nebo emailem.

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávám pro účely poskytování služeb a plnění smlouvy. Osobní údaje zpracovávám také na základě oprávněného zájmu.

 Při vedení účetnictví vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Vaše jméno a email využívám k tomu, abych vás mohla informovat o mých akcích, produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná.  Tyto údaje budu zpracovávat 5 let od poslední účasti na kurzu pořádaného Ladou Říhovou. Obchodní sdělení mohu zasílat na váš kontakt na základě oprávněného zájmu a to jen do doby, než vyslovíte nesouhlas nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. Pokud nechcete dostávat další  obchodní nabídky, můžete mi to sdělit na na emailu: la.rihova@seznam.cz. Nebudu se na Vás zlobit.

Poskytování osobních údajů třetím osobám

Správce může poskytnout osobní údaje třetím osobám pouze s vaším souhlasem. Bez vašeho souhlasu poskytuji osobní údaje pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů, spolupráci s účetní nebo pokud je to nezbytné pro plnění závazků z uzavřených smluv, objednávek, rezervací.

Vaše práva

Výše zmíněné nařízení vám přiznává práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

  1. Právo na přístup k osobním údajům – máte právo požadovat přístup k osobním údajům a souvisejících informací, které se vás týkají.
  2. Právo na opravu – máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo právo na jejich doplnění.
  3. Právo na výmaz – při splnění určitých podmínek uvedených v nařízení máte právo výmaz osobních údajů, které se vás týkají.
  4. Právo na omezení zpracování osobních údajů.
  5. Právo na přenositelnost – máte právo požadovat přenesení Vašich osobních údajů jinému správci.
  6. Právo vznést námitku – máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají k Úřadu na ochranu osobních údajů. Budu moc ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.
  7. Právo na odhlášení ze zasílání informací a obchodních sdělení. E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu. Pokud nemáte zájem o tyto informace, můžete mi to sdělit na emailu: la.rihova@seznam.cz

Všechna tato práva lze realizovat prostřednictvím kontaktů uvedených níže.

Kontaktní údaje

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně tohoto oznámení nebo způsobu, jakým zpracovávám vaše osobní údaje, kontaktujte mě e-mailem na: la.rihova@seznam.cz.

Zabezpečení osobních údajů

K zabezpečení osobních údajů zachovávám mlčenlivost a využívám odpovídající bezpečnostní postupy a procedury. Využívám technická i fyzická omezení pro přístup k osobním údajům. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s vámi.

S účinností od 10. května 2018.