ŠKOLA KINEZIOLOGIE – ONE BRAIN

Certifikované kurzy kineziologie jsou pro všechny, kteří chtějí:

Svalový test 1
 •  projít tréninkovou cestou osobního rozvoje
 •  zlepšit své vztahy a komunikaci
 •  získat svou sebejistotu
 •  mít více úspěchů v práci a v životě
 •  zlepšit své zdraví
 •  zbavit se stresů a strachů
 •  pomoci svým dětem lépe zvládat školu a učení
 •  pomáhat lidem s jejich emocionálními problémy
 •  učit se nové věci
 •  pracovat na sobě a svém osobním rozvoji 
 •  najít a odstranit příčiny potíží

 • učitele
 • maséry
 • psychology a terapeuty

„Rozhodla jsem se jít na kurz kineziologie, protože jsem chtěla řešit problémy své malé dcery. Během studia jednotlivých kurzů jsem pochopila, že pokud jí chci pomoci, tak musím začít od sebe.“

Jitka

mandala kurzy

Seznam kurzů kineziologie One Brain – Three In One Concepts

Lektorka:  Ing. Lada Říhová, Ph.D. 

 • certifikovaná lektorka pro 1. až 9. kurz 
 • 30 let zkušeností s metodou One Brain
 • 13 let lektorování kurzů


1. Nástroje profese – Tools of The Trade

20.-21.4. 2024 Brno – 2 dny

 • Naučíte se jak používat svalový test, abyste nalezli důležité informace ukryté v podvědomí (např. intenzitu stresu).
 • Dozvíte se, jak nalézat příčiny problémů a způsoby uvolnění emocionálních stresů.
 • Seznámíte se s mapou pocitů a emocí, tzv. Barometrem chování. Velmi zajímavá je i kapitola o vzniku systémů přesvědčení.
 • Naučíte se také určit množství stresu vázané na vzpomínky a odstranit negativní emoce spojené s určitou situací.  
 • Zjistíte, jak  nalézt motivaci k uskutečnění svých potřeb a přání.
 • Budete odblokovávat své omezující emoční bloky a destruktivní modely chování z dětství, které vám brání v efektivní komunikaci a ničí vztahy.
 • Dostanete informace o tom, jak funguje mozek a jak využít jeho funkce k rozvoji svého skrytého potenciálu
 • Naučíte se jednoduchá, ale efektivní cvičení a korekce k harmonizování energií v těle.
 • Kurz je praktický, takže všechno, co se budeme učit, budeme také procvičovat.
 • Kurz se koná od 9 do 18 hod.
 • Na kurz Nástroje profese úzce navazuje 2. kurz (viz níže), kde se naučíte celý postup kineziologického odblokování.
 •  V ceně kurzu jsou skripta a pomůcky. Cena kurzu je 4200 Kč. 

uceni a deti

2. kurz – Zlepši uvědomění učení (Basic One Brain)    

26.-28.4. 2024 Brno – 3 dny

 • Dozvíte se, jak odstraňovat stresy, strachy a problémy s učením – dyslexie (vnímání čtení, grafomotorika, bloky na abecedu a čísla, zablokované oči a uši atd.).
 • Objasníme si podrobněji funkce mozku.
 • Dále se naučíme korekce používané k obnovení energetických toků a zlepšení komunikace mezi pravou a levou mozkovou hemisférou.
 • Po 2. kurzu budete umět základy odblokování. Dokážete tak odstranit poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, atd.) a další problémy související s negativními emocemi a stresem. Např. obavy, sebepochybnosti, stresy z práce, vztahové problémy. Pomůžete zlepšit výkonnost, zdraví, sebejistotu a radost ze života.
 • Sami budete odblokovaní na schopnost přijímat nové informace a učit se.
 • Tento kurz vás neopravňuje k otevření kineziologické praxe.   V ceně kurzu jsou skripta a pomůcky.
 • Cena kurzu je 5300 Kč.

rysy obličeje1
rysy obliceje 2

3. kurz – Kód těla (Under the Code) – 4 dny

 Práce s rysy obličeje a charakteristickými znaky těla. Pokud jste zmatení a nerozumíte reakcím lidí kolem vás, tak pomocí rysů v obličeji se naučíte lépe chápat jejich chování. Znalosti rysů a jejich funkcí vám pomohou více porozumět i sama sobě. Dozvíte se, jaké  pocity a emoce z Barometru chování jsou přiřazeny k jednotlivým rysům obličeje a díky tomu můžete předvídat, jak se mění chování člověka při působení stresu.

 Tyto znalosti nám velmi usnadní komunikaci nejen během odblokování, ale využijí ji všichni, kteří pracují s lidmi – učitelé, psychologové, rodiče, patrneři atd. Na kurzu budeme provádět několik odblokování s cílem více pochopit rysy ostatních lidí. Kurz Kód těla patří k hlavním pilířům kineziologické práce.  Cena kurzu je 6900 Kč včetně skript.


Bachovy esence

4. kurz – Jednotný mozek pro pokročilé

(Advanced One Brain)  – 4 dny

Kurz se podrobněji věnuje emocionálním příčinám dyslexie a zahrnuje další techniky odstranění energetických bloků s cílem zharmonizovat energie v těle. Obsahem kurzu je  práce s čakrami, symboly, Bachovými a květinovými esencemi a esencemi drahokamů. Důraz se klade na využívání Barometru chování, který pomůže k tomu, aby došlo k uvědomění na všech úrovních – vědomé, podvědomé i tělesné. Na kurzu budeme pracovat s potlačeným hněvem a zlepšíme si trávení a vylučování. Cena kurzu je 6900 Kč včetně skript.


rysy obličeje

5. kurz – Hlasitěji než slova

(Louder than Words) – 4 dny

Rozšíření kurzu Kódy těla a práce s dalšími 24 rysy obličeje a těla. Obsahem kurzu je využití rysů  k hlubšímu sebepoznání a k práci s klienty. Poznání struktur obličeje a těla pomáhá lépe pochopit sebe i ostatní a zlepšit vzájemné vztahy. Cena je 6900 Kč. 


pet elementu

6. kurz – Strukturální neurologie

(Structural Neurology) – 4 dny 

Spojení a rozšíření předešlých základů. Soustřeďuje se na 15 způsobů chování při bolesti (každý problém má svůj specifický projev chování při bolesti). Využití poznatků Tradiční čínské medicíny k harmonizaci energie v těle. Práce s meridiány, testování vybraných svalů horní a spodní části těla,   neurolymfatické body. Cena kurzu je 6900 Kč včetně skript.


mezilidske vztahy

7. kurz – Etika a vztahy I.

(Ethics and Relationships I.) – 4 dny 

Cílem kurzu bude definovat etiku a etické meze a hranice v našich vztazích, s klienty a blízkými lidmi. Naučíme se další rysy tváře a dozvíme se, jak jimi předurčené automatické chování ovlivňuje naše vztahy. Důležitou součástí kurzu je práce se vzorci strachu. Stresující témata budeme odblokovávat a zpracujeme i některé systémy přesvědčení pocházející od našich předků. Cena je 7500 Kč.


svalové obvody

8. kurz – Tělesné obvody, bolest a porozumění

(Body Circuits, Pain and Understanding)- 5 dní

V tomto kurzu se seznámíte s jedinečným pojímáním „energetických obvodů těla“ (založeném na více než 50 svalech), se speciální technikou na odblokování stresů spojených s nehodami. Naučíme se využívat teorii pěti prvků z Tradiční čínské medicíny. Cena je 9000 Kč.


dětství

9. kurz – Etika a vztahy II.

(Ethics and Relationships II.) – 4 dny

Po dobu kurzu budete systematicky identifikovat a odstraňovat své destruktivní modely chování, pocházející z raného dětství, které omezují naše uvědomění a možnosti volby v dospělosti.


konzultant a vztahy

10. kurz – Praktikum konzultanta

Consultant Practicum – 4 dny

Praktické procvičování kineziologických dovedností.


školení facilitátorů

11. kurz – Školení facilitátorů – 6 dnů

Náplní kurzu je příprava facilitátorů na práci s klienty a na vedení přednášek. Odblokovávají se problémy spojené s přednášením, s prací se skupinou i s jednotlivci. Absolventi obdrží certifikát opravňující využívat metodu One Brain pro práci s klienty.


mandala kurzy

Kurzy na cestě pro lepší život

Kurzy jsou zaměřeny na hlubokou práci na osobních tématech. Jsou připraveny pro absolventy 6. kurzu Strukturální neurologie.

mezilidske vztahy

Vztahy v ohrožení

(Relationships in Jeopardy) – 4 dny 

Na tomto kurzu využijete všechny techniky ONE BRAIN na identifikaci a odblokování nesprávného emocionálního chápání, které ničí vaše vztahy s rodiči, partnery, dětmi a přáteli.  Nebudete už čekat až se změní okolí, ale převezmete zodpovědnost za své chování a své vztahy. Uvolníte si staré a  nefunkční vzorce chování, které vám brání mít kvalitní vztahy a žít život po jakém toužíte. Cena je 7500 Kč. Kurzu předchází 6. kurz Strukturální neurologie.


dětství

Dětství, sexualita a stárnutí

(Childhood, Sexuality and „Aging“) – 4 dny

Po dobu kurzu budete systematicky identifikovat a odstraňovat své destruktivní modely chování, pocházející z raného dětství, které omezují naše uvědomění a možnosti volby v dospělosti. Tomuto kurzu předchází 8. kurz.


Dospívání, dospělost a láska

(Adolescence, Maturity and Love) – 4 dny

Kurz je věnován odhalování pocitů viny a jejich odblokování, uvolnění strachu a stresu spojeného s představou trestajícího Boha a odblokování chamtivosti. Tomuto kurzu předchází kurz Dětství, sexualita, stárnutí. Kurzu předchází kurz Dospívání, dospělost a láska.


mandala kurzy

Minikurzy

Minikurzy jsou vždy jednodenní a mohou se jich účastnit absolventi 2. stupně kurzu metody One Brain (Základní One Brain). Cena minikurzů je 2000 Kč.

Čekající kila

Stres a negativní emoce mohou způsobovat, že máme pocit, že nám v životě něco chybí a jídlo zdánlivě ten prostor může zaplnit. Pokud dlouhodobě neřešíme své problémy, tak se nějak potřebujeme obrnit před vnějším tlakem. Tuk tuto roli výborně plní. Kineziologické odblokování pomůže zjistit příčiny naší nadváhy a uvolnit negativní emoce z traumatických zážitků. Pokud změníme své destruktivní chování, pomůžeme našemu tělu zharmonizovat energie a zbavit se nadváhy.

Barometr na těle

Pocity a emoce ovlivňují funkce fyzického těla, a proto stačí jen letmý pohled na držení těla nebo naslouchání fyzickým symptomům dané osoby, aby nám podalo obrázek o zablokovaných emocích, které způsobují nerovnováhu. Na kurze se dozvíte, jak se Barometr chování promítá na naše tělo, např. že kolena souvisí s pocitem strachu ze ztráty a vztáhneme tyto informace k pravé a levé mozkové hemisféře. Odblokujete si stresy související s  každou úrovní Barometru s cílem zharmonizovat funkce našeho těla a napomoci k jeho regeneraci.

Odblokování tvořivého psaní

 Emocionální stres a strach snižuje naši schopnost se soustředit a učit se. Během stresu se odpojí větší část mozku a naše chování a jednání se omezí jen na naučené stereotypy. V ten okamžik nemůžeme tvořit. Musíme přece přežít daný stres a v tu chvíli není čas na vymýšlení různých variant. Odblokování tvořivého psaní pomáhá odstranit bloky vzniklé především při učení.

Odblokování postojů  

V dětství jsme převzali způsoby chování svých rodičů jen proto, abychom se vyhnuli kritice, obviňování a trestům. Obětovali jsme svou volbu, abychom splnili jejich očekávání a získali jejich lásku a pozornost. Účelem tohoto semináře je získat zpět sebejistotu a důvěru v sebe sama tím, že identifikujeme a odblokoujeme klíčové postoje (systémy přesvědčení) a sebepopírání, které nás nutí chovat se podle očekávání druhých.

Na co se zaměřujete

Pokud se nám děje něco co nechceme a nepotřebujeme, je to možná i tím, že jsme záměrně nevytvořili to, co chceme, ale jen bereme a přijímáme to, co je nám nabídnuto ať se nám to líbí nebo ne. Svými myšlenkami  vytváříme něco, s čím pak nebudeme spokojeni. Na kurzu si odblokujete systémy přesvědčení, které vám brání v dosažení vašeho cíle a vytvoříte si podmínky pro uskutečnění vašeho záměru.

Životní změny 

Kurz je vhodný pro ty, kteří nejsou  spokojeni se svým životem a s tím, jak se chová jejich okolí a stále čekají, kdy se něco konečně změní. Jednodušší než změnit druhého je změnit sám sebe. Během odblokování zjistíte, jaké systémy přesvědčení a představy o sobě sama Vám brání ve splnění vašich tužeb a vytvoříte si záměr do budoucnosti.

Informace o dalších  minikurzech najdete na:

www.sweb.cz/OnebrainFM
www.webpark.cz/mlhotakova