pohyb a dyslexie

Dyslexie, dysgrafie, ADHD a jejich souvislost s rovnováhou

Je možné zmírnit problémy s učením, čtením a počítáním? Můžeme těmto poruchám nějak předcházet? Jak poznáme u nejmenších dětí, že by mohly mít v budoucnu potíže s učením? Může pohyb v raném věku dítěte ovlivnit jeho školní výsledy?

S nástupem do školy se u některých dětí začnou projevovat potíže s učením. Zaměňují písmenka, pomalu čtou a nerozumějí tomu, co přečetly, mohou mít problém se psaním i počítáním. Mají problémy se soustředěním nebo koordinací pohybů.

Nakonec se dostanou na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny a odcházejí s diagnózou poruchy učení, dyslexií, dysgrafií, ADHD, atd. Většinou v poradně není prostor pro pravidelnou a systematickou práci s takovýmto dítětem a jedinou pomocí zůstávají úlevy ve škole, zohledňující jejich poruchu.

Často se můžeme setkat s názorem, že dítě z dyslexie vyroste. Mozek se vyvíjí a postupně dozrává i během školní docházky. Dyslektik se v dospělosti už nedostává do situací, kdy musí nahlas číst, k psaní používá počítač s kontrolou textu, takže problémy související s dyslexií nejsou tak zřetelné. Bohužel dyslexie a poruchy související s učením přetrvávají dále. Mohou se u dospělých projevovat nelogickými reakcemi na běžné situace způsobené zkresleným vnímáním okolního světa.

Přestože si lidé myslí, že problémy čtení, psaní a počítání nelze odstranit jinak než systematicky učivo procvičovat, je možné poruchy učení velmi zmírnit nebo odstranit metodami vycházejícími z poznatků o fungování mozku a jeho vývoji.

Kde jsou příčiny poruch učení?

Schopnost učit se i poruchy učení souvisí především s těmito faktory:

 • Úroveň rozvoje rovnovážného (vestibulárního) systému ve středním uchu
 • Aktivita reflexů
 • Stres matky v těhotenství a v raném dětství
 • Virová onemocnění matky v těhotenství
 • Výživa – vitamíny, stopové prvky, toxiny

Vývoj rovnovážného systému

Pohyb je životně důležitý pro učení a úzce souvisí s rovnovážným (vestibulárním) systémem ve vnitřním uchu. Rovnovážný systém nám pomáhá uvědomovat si polohu těla na základě dalších smyslů jako je zrak, hmat a sluch. Vyvíjí se jako jedno z prvních systémů už v děloze. Rovnovážný systém současně rozvíjí mozková centra pro kontrolu pohybů těla, očí, bdělost a smyslovou integraci. Rovnováha je důležitá pro správné vnímáni svého těla i okolního světa.

Trénink rovnováhy

Rovnováhu musí dítě od narození trénovat prostřednictvím pohybu a častým opakováním. Učí se nejprve zvedat hlavičku, otáčet se, lézt a pak se naučí chodit. Učí se koordinovat pohyby rukou a nohou. Vzpomeňme si, jak dlouho trvá dítěti, než se naučí chodit. Chůze je projevem mistrovského zvládání rovnováhy. Stejně tak i jízdu na kole musí dítě nějaký čas cvičit. Pohyb a procvičování rovnováhy pomáhá rozvoji vyšších mozkových center. Trénování rovnovážného systému trvá do 7 let věku a někdy až do puberty.

Vliv pohybu na poruchy učení

Pohyb je velmi důležitý pro správný vývoj dítěte a jeho mozku. A současně spolupráce těla a mozku ovlivňuje schopnost se učit.

Výzkumem bylo zjištěno, že děti, které mají nezralý rovnovážný systém vykazují také často specifické poruchy učení. Např. dyslexie (porucha čtení), dyspraxie (nemotornost), poruchy pozornosti, poruchy řeči, ADHD. U dospělých se tato nezralost může projevovat úzkostnou poruchou, panikami a agorafobií (strach z otevřených prostranství).

Rovnovážný systém může mít velký vliv na emoční prožívání, protože je propojen s limbickým systémem, který spouští reakce bojuj nebo uteč.

Houpáním k větší šikovnosti

Rovnovážný systém je aktivován již v děloze, kdy dítě vnímá pohyb matky při chůzi, a dále se trénuje po narození kolébáním dítěte v kolébce, kočárku, houpáním v náruči. Dítě, které necháváme ležet v postýlce nemá dostatek pohybové stimulace. Vhodné je nošení dítěte v šátku, kdy se dítě neustále pohybuje s matkou. Houpáním a kolébáním se dítě učí uvědomovat si směr pohybu, který mu později pomůže při učení čtení a psaní (směry zprava doleva a naopak, nahoru dolů, předtím a potom).

Pokud děti zaměňují písmenka a čísla i po 8. roce života, tak mají často nezralý systém rovnováhy.

Vědecké studie prokázaly, že děti, které měly dostatek pohybové stimulace v prvních měsících života se rychleji rozvíjejí v motorických zručnostech.

Symptomy charakterizující dyslexii a poruchy pozornosti, úzkosti, poruchy rovnováhy a koordinace se dají vyvolat u lidí nadměrným točením. Proto je možné předejít problémům s učením včasnou stimulací rovnovážného systému.

Jak poznáme, že má dítě problémy s rovnováhou?

 • Opožděné zvedání hlavičky, opožděné lezení a sezení
 • Časté pády a zakopávání
 • Strach z pohybu
 • Nemotornost – narážení do věcí, padání předmětů z rukou
 • Nadměrný nebo žádný strach z výšek
 • Hyperaktivita
 • Problémy při napodobování pohybů
 • Problém naučit se jezdit na kole
 • Problémy s poznáváním hodin

Jak můžeme stimulovat rovnovážný systém?

 • Pohyby nahoru a dolů – skákání, klouzání na klouzačce
 • Změna zrychlení – běhání, zastavování, houpání
 • Odstředivá síla – točení na kolotoči
 • Otáčivé pohyby – kotrmelce, točení kolem své osy
 • Jízda na skateboardech, koloběžkách

Na cvičení není nikdy pozdě

Přestože se rovnovážný systém nejvíce rozvíjí do věku sedmi let a vážné problémy se čtením a psaním u dítěte si uvědomíme často až později, tak má smysl rovnováhu procvičovat i v pozdějším věku. Jen chci upozornit, že ne vždy platí, že dítě s problémy s rovnováhou budou mít potíže s učením. Na druhou stranu mají děti s problémy s učením, dyslexií, dysgrafií atd. velmi často potíže s koordinací pohybů a udržením rovnováhy.

Výzkumem bylo zjištěno, že pokud se školní děti pravidelně pohybovaly, tak se zlepšila jejich koncentrace během výuky a byly klidnější. Zlepšila se i jejich kresba a grafický projev a také paměť.

Odborné programy tělesných cvičení

Bylo vypracováno mnoho programů tělesných cvičení pro děti, které mají za cíl zlepšení schopnosti učit se, viz kniha Dítě v rovnováze od Sally Goodhard Blythe. Jejich nevýhodou je dlouhodobé až několikaměsíční každodenní cvičení.

Odblokování schopnosti učit se kineziologií One Brain

Z mé zkušenosti s kineziologií One Brain jsem si ověřila, že je možné mnohé poruchy učení, koordinace, dyslexie, soustředění a další problémy s učením odstranit nebo výrazně zmírnit technikami kineziologie One Brain. Na rozdíl od výše zmíněných programů, které vyžadují každodenní cvičení po dobu několika měsíců, se doba cvičení jednoduchých cviků po kineziologickém odblokování zkrátí na dny nebo týdny. Pokroky v učení můžeme vidět někdy okamžitě.

Aktivní pohyb a hra nejen na dětském hřišti

Často na důležitost pohybu zapomínáme a nevytváříme k němu dětem vhodné podmínky.  Doma jsou děti usazené u obrazovek mobilu, počítače nebo televize a omezení pohybových aktivit pokračuje ve škole, kdy jsou děti nucené sedět dlouhé hodiny v lavici.

Pokud budeme trávit dost času s vlastními dětmi na dětských hřištích a dalších pohybových aktivitách, tak můžeme sobě i svým dětem do budoucnosti ušetřit hodně času stráveného nekonečným procvičováním čtení, psaní, logopedických cvičení a hledáním pomoci odborníků.

V dalším článku bych se chtěla věnovat vlivu aktivity reflexů na učení.