děti a škola

Cviky aktivující mozek usnadňují učení, čtení, psaní a soustředění

Stresy prožité během učení mohou způsobovat neurologické bloky v mozku, které snižují  schopnost učit se mnohdy po celý život. Bloky se projevují jako dyslexie  a další poruchy učení. Naštěstí existují způsoby, jak procvičit mozek, aby se zlepšila schopnost číst, psát a soustředit se.

Na začátku školního roku přichází většina prvňáčků do školy s nadšením a velkým zájmem o učení. Děti se učí číst, psát a počítat. Některým to jde lehce, jiní s novým učivem bojují. Mají potíže zvládat učební látku a postupně se pro ně škola stává noční můrou. Je pro ně těžké číst slova, pletou si písmena, nerozumí přečtenému textu. Při psaní vynechávají písmenka, píší je zrcadlově a tvary písmen se neshodují s předlohou.

psaní

Pokud tyto děti navštíví pedagogickou poradnu, odejdou s diagnózou dyslexie, dysgrafie, pokud mají potíže s počítáním tak dyskalkulie případně s diagnózou ADHD. Ve škole pak mají úlevy nebo specifický přístup učitele, ale doma je čeká neustálá dřina ve formě neustálého procvičování čtení, psaní nebo i počítání. Příprava do školy jim zabírá hodiny, což má nepříjemné důsledky na celou rodinu.

Co kdyby bylo možné zlepšit schopnost učit se?

Co kdyby existoval způsob, jak  se naučit  číst a psát bez nadměrné námahy?

Cesta vede přes poznatky z neurologie.

Schopnost učit se novým věcem  souvisí s optimální  funkcí mozku, kdy je využíván celý mozek. Pokud prožíváme stres, tak se větší část mozku odpojí a funguje jen část mozku, která má za úkol postarat se o přežití daného jedince. Mozek musí tělo připravit na boj nebo na útěk a nemá čas učit se nové věci a přijímat informace. Inteligence klesá k nule a naše chování odpovídá osvědčené reakci, která nám „zachránila život“ již vícekrát.

Pokud člověk  v průběhu učení prožije stres, tak se v mozku vytvoří neurologický blok a mozek nefunguje tak jak má. Člověk ve stresu zírá na text a vůbec nechápe co čte, plete si tvary písmen nebo čísel atd.

Vliv neurologického bloku na schopnost učit se

Takový neurologický blok často vznikne úplně nevinně. Např. dítě se s nadšením naučí první písmena, zkouší číst a ve škole chce paní učitelce předvést, jak už dokáže číst. Přihlásí se a nahlas čte. První dvě slova přečte správně, u dalšího slova přehodí písmenka a rozesměje celou třídu. Zkouší číst dále, ale písmena mu poskakují na řádku a nemůže si vzpomenout, jak je má přečíst. Cítí stále větší nervozitu, paní učitelka ho vybízí k dalšímu čtení a tak začne hádat slova. Vůbec není schopno chápat co přečetlo a cokoliv nahlas přečte způsobí výbuch smíchu spolužáků. Dítě prožívá velký stres a zklamání. Už nikdy nechce čtení ani vidět. Nejraději by uteklo ze třídy.

Mozek je ve stavu pohotovosti a tento zážitek si velmi dobře uloží. Kdykoliv pak dítě čte, mozek si připomene potenciální nebezpečí,  odpojí většinu mozku a připraví tělo na boj nebo útěk.  Dítě zírá na text a je jakoby slepé, nepoznává písmena a nechápe co přečetlo. Tento blok se od té doby projevuje při každém čtení.

Poruchy učení je možné zmírnit nebo zcela odstranit.

Cvičení motoriky

Nejjednodušším způsobem jsou motorická cvičení, která aktivují určité části mozku potřebné k učení a zlepšují výměnu informací mezi pravou a levou hemisférou  a přední a zadní částí mozku.

Velmi jednoduchým cvikem zlepšujícím spolupráci obou hemisfér je kreslení ležaté osmičky. Dítě kreslí ležatou osmičku tužkou na papír jednou rukou a pak druhou rukou několikrát za sebou.  Je možné kreslit ležatou osmičku před sebou prstem ve vzduchu a tento pohyb několikrát opakovat.

Cvik aktivuje a koordinuje pohyb očí, ruky a mozku a má vliv na zlepšení grafomotoriky (psaní a kreslení) a také  paměti. Cvičení pomáhá lépe chápat  a vnímat  informace a obrazy přicházející do mozku. Levá mozková hemisféra při čtení rozlišuje jednotlivé slabiky a slova a pravá hemisféra jednotlivé části spojuje a dává jim smysl. Integrací obou hemisfér se usnadní chápání a zapamatování čteného textu.

nekonečno
písanka

Křížové cvičení

Druhým cvikem na propojení mozkových hemisfér  je křížové cvičení. Střídavě dáváme pravou ruku k levému koleni a levou ruku k pravému koleni. Jako když pochodují vojáci. Cvičení pomáhá k lepší koordinaci pohybů, čtení, psaní a k lepšímu soustředění. Křížové pohyby zlepšují duševní aktivitu a fyzickou výkonnost.

Kreslení ležaté osmičky a křížového cvičení je vhodné cvičit každý den, nejlépe před učením.

Bezpečné prostředí

Další z možností  jak pomoci dětem lépe zvládat učivo je odstranit stres, který má výrazný vliv při vzniku poruch učení. Pokud se děti během učení cítí bezpečně, jsou schopny se lépe soustředit a  mnohem více se naučit. Když nemají strach ze zkoušení a testů, dokážou si vzpomenout na vše, co se naučily a podávají ve škole lepší výkony.

Odstranění stresu pomocí kineziologie

Metoda kineziologie One Brain propojuje obě tyto možnosti. Využívá řadu fyzických cvičení aktivujících mozek a zlepšujících schopnost vidět, slyšet, vyjadřovat se, vnímat čtený text, kreslit atd. Navíc pracuje i s postupy k odstranění stresu. Pomocí svalového testu umí identifikovat  stresující situaci a uvolnit negativní emoce a stres, který se objevuje při vzpomínce na tuto situaci.

Dítě z našeho příkladu uvedeného výše je schopno po odstranění negativních pocitů vzniklých při čtení číst v klidu, s větší sebejistotou a beze strachu, že se mu budou děti znova smát.

Techniky uvolnění stresu jsou velmi jednoduché a  spolu s cviky na procvičení mozku je mohou  využívat rodiče k tomu, aby pomohli svým dětem odstranit obavy ze školy a usnadnit čtení, psaní a soustředění. Učitelé potvrzují, že jednoduché cviky na zapojení mozku pomáhají ke zefektivnění výuky hlavně v prvních ročnících základní školy. Pro děti je pak psaní, čtení a učení mnohem snazší. Lépe a snadněji se učí a snižuje se jejich odpor ke škole a učení.